+90 212 549 52 49
+90 212 549 52 49

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında işveren, patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerleri için Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlatmakla yükümlüdür.   Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi almış iş güvenliği profesyonelleri tarafından Patlamadan Korunma Dokümanı . hazırlanmaktadır

MOBİL SAĞLIK HİZMETİ

28339 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri gereği işveren, çalışanların sağlık muayenelerinin yaptırılması yasal bir yükümlülüktür. Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde mobil sağlık hizmeti, deneyimli sağlık personelleri ile işyerinde aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir. Akciğer Radyogrfisi Solunum Fonksiyon Testi İşitme Düzeyi Testi ​Karaciğer Fonksiyon Testleri Üre Kreatinin Hemogram Tetanoz aşısı …

İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ

28339 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Madde 6 gereği işveren, işyeri hekimi görevlendirmekle yükümlüdür. 28713 sayılı Resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında, işyeri tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre; a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en …

ACİL DURUM EYLEM PLANI

28339 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Madde 11 gereğince İşveren; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamakla yükümlüdür. İşyerine özgü …

RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

28339 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunun 10 uncu Maddesi gereğince İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. İşyerine özgü olarak yapılan Risk Analizi Raporu işyeri tehlike sınıfına göre; a) Çok Tehlikeli işyerlerinde en geç 2 yıl b) Tehlikeli işyerlerinde en geç 4 yıl c) Az …

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ

28339 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 6,7,8 Maddeleri gereğince İşveren, iş güvenliği hizmetini sağlamakla yükümlüdür. Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde iş güvenliği profesyonelleri tarafından aşağıda belirtilen kapsamda iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verilmektedir. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri kapsamında, işyerine özgü iç yönetmelik ve prosedürlerin hazırlanmasını …

KALDIRMA İLETME ARAÇLARI

6331 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. Maddesi gereği işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde iş güvenliği profesyonelleri tarafından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik …

ISO 45OO1 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO (International Organisation for Standardization) tarafından Mart 2018’de yayımlanan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı, işletmelerin çalışma ortamındaki risklerin önlenmesi veya azaltılması, daha güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları yaratmaları ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının azaltılması ile gelebilecek mali ve idari yüklerin azaltılması konusunda bir yönetim sistemi kurulmasının sağlanmasıdır. Danışmanlık süreci boyunca; Mevcut Durum …

SERTİFİKALI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve   25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler, mevzuat kapsamında çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini vermek zorundadır. Modern Teknik Tıp OSGB  bünyesinde İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri tarafından Eğitimler; aşağıda belirtilen durumlar için planlanır, uygulanır ve bakanlık …