+90 212 549 52 49
+90 212 549 52 49
KALDIRMA İLETME ARAÇLARI

6331 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. Maddesi gereği işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde iş güvenliği profesyonelleri tarafından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik Madde 7 gereğince Forklift, Lift, Vinç, Mapa Testi, Caraskal, Asansör, İş Makineleri, Transpalet (Şarjlı) Kaldırma Sepeti, Çekici, Personel Yükseltici v.b iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri yapılmaktadır.