+90 212 549 52 49
+90 212 549 52 49
VOC ÖLÇÜMÜ

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu , 28733 sayılı “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik , 29958 sayılı “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkındaki Yönetmelikleri kapsamında “İşveren, iş yerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, yeterlilik belgesine haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

 

Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde iş güvenliği profesyonelleri tarafından İşyeri Kimyasal Mazuriyet Ölçümleri yapılmaktadır.