+90 212 549 52 49
+90 212 549 52 49
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

 

6331 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 29958  Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik kapsamında işveren, iş yerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, yeterlilik belgesine haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

 

Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde iş güvenliği profesyonelleri tarafından İşyeri Ortam Gürültü Seviyesi ve Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümlerini yapılmaktadır