+90 212 549 52 49
+90 212 549 52 49
SERTİFİKALI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve   25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler, mevzuat kapsamında çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini vermek zorundadır.

Modern Teknik Tıp OSGB  bünyesinde İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri tarafından Eğitimler; aşağıda belirtilen durumlar için planlanır, uygulanır ve bakanlık onaylı olarak sertifikalandırılır.

Covid-19 Pandemisi nedeniyle UZAKTAN EĞİTİM / ONLINE eğitim verilmektedir.

 • İşe Başlamadan Önce
 • Çalışma Yeri Değiştiğinde
 • İş Değişikliğinde
 • İş Ekipmanı Değişikliği veya Yeni Teknoloji Kullanımında
 • Yeni Riskler belirdiğinde
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Durumlarında
 • Geçici İş İlişkisi Kurulan Çalışanlara
 • Alt İşverenin Çalışanlarına
 • Özel Politika Gerektiren Çalışanlara (Genç Çalışanlar, Yaşlı, Engelli, Gebe veya Emziren Çalışanlar)

EĞİTİM SÜRESİ

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi işyeri tehlike sınıflarına ve işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde;

 1. a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat
 2. b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat
 3. c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak her çalışan için düzenlenir.

EĞİTİM KONULARI

Mevzuatta belirtilen aşağıdaki başlık altında toplanan konularda eğitim verilmektedir.

 1. Genel Konular

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
İşyeri temizliği ve düzeni
İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 1. Sağlık Konuları

Meslek hastalıklarının sebepleri
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
İlkyardım

Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim

3.Teknik Konular

Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
Elle kaldırma ve taşıma
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
Ekranlı araçlarla çalışma
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
Güvenlik ve sağlık işaretleri
Kişisel koruyucu donanım kullanımı
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
Tahliye ve kurtarma