+90 212 549 52 49
+90 212 549 52 49
İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ

28339 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 6,7,8 Maddeleri gereğince İşveren, iş güvenliği hizmetini sağlamakla yükümlüdür.

Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde iş güvenliği profesyonelleri tarafından aşağıda belirtilen kapsamda iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verilmektedir.

 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri kapsamında, işyerine özgü iç yönetmelik ve prosedürlerin hazırlanmasını sağlamak , işverene işin niteliğine göre rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Kapsamında etin bir kalite sistemini oluşturmak,
 • İşyeri saha gözetim ve denetimi hakkında rapor hazırlamak,
 • İşyeri tehlike analizine bağlı olarak Risk Değerlendirmelerinin Hazırlanması ve İyileştirme faaliyetlerinin takibi,
 • Acil Durum Planlarının ve Acil Durum Krokilerinin hazırlanması,
 • Acil Durum Tatbikatlarının planlanması ve takibi,
 • Onaylı Defterin hazırlanması ve doldurulması,
 • İSG Yıllık Çalışma Planı’nın hazırlanması,
 • İSG Yıllık Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması,
 • Yıllık İSG Eğitim Planı’nın hazırlanması ve takibi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği  eğitimlerinin verilmesi
 • Yapılan işin risklerine göre Toolbox Talks eğitimlerinin verilmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun kurulması için rehberlik yapmak ve çalışmalara katılmak,
 • İş izni prosedürü oluşturmak ve iş izni süreçlerini takibini yapmak,
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak,
 • İşe uygun olarak İSG Çalışma Talimatlarını hazırlamak,
 • İş kazası sonrası Kaza Kök Sebep Analizi Formu düzenlemek,
 • Kullanılması gereken Kişisel Koruyucu Donanımların belirlenmesi, çalışana verilmesi ve kullandırtılması ile ilgili işverene danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Basınçlı kaplar, kaldırma ekipmanları ve elektrikli ekipmanlar gibi, Periyodik Kontrollerinin planlanması ve takibi,
 • Sıcak çalışma, Kazı işleri, enerjili işler, parlayıcı patlayıcı ortamlar, kapalı alanlar gibi yüksek riskli çalışmalar için Çalışma İzin Formu hazırlamak,