+90 212 549 52 49
+90 212 549 52 49
RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

28339 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunun 10 uncu Maddesi gereğince İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

İşyerine özgü olarak yapılan Risk Analizi Raporu işyeri tehlike sınıfına göre;

a) Çok Tehlikeli işyerlerinde en geç 2 yıl

b) Tehlikeli işyerlerinde en geç 4 yıl

c) Az Tehlikeli işyerlerinde en geç 6 yıl

içinde ve işyerinde meydana gelebilecek yeni riskler göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenmesi gerekmektedir.

 

Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri tarafından, işyerinde mevcut tehlikeleri baz alarak risk değerlendirme raporu hazırlanmakta ve  kanun  yönetmeliklere uygun olarak tespit edilen risklerin giderilmesi için danışmanlık yapılmaktadır.