+90 212 549 52 49
+90 212 549 52 49
ISO 45OO1 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO (International Organisation for Standardization) tarafından Mart 2018’de yayımlanan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı, işletmelerin çalışma ortamındaki risklerin önlenmesi veya azaltılması, daha güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları yaratmaları ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının azaltılması ile gelebilecek mali ve idari yüklerin azaltılması konusunda bir yönetim sistemi kurulmasının sağlanmasıdır.

Danışmanlık süreci boyunca;

Mevcut Durum Analizi

Proses Etkileşimlerin Belirlenmesi

İSG Kalite Politikası ve Organizasyon Şemasının Hazırlanması

Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması

Gerekli Eğitimlerin Verilmesi

Sitem Uygulanması

İç Tetkiklerin Yapılması

Yönetimin Gözden Geçirilmesi

Belgelendirme Başvurusunun Yapılması