+90 212 549 52 49
+90 212 549 52 49
TOPRAKLAMA VE PARATONER ÖLÇÜMÜ

6331 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. Maddesi gereği işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde iş güvenliği profesyonelleri tarafından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik Madde 7 gereğince işletmenin topraklama ve paratoner ölçümü yapılmaktadır.