+90 212 549 52 49
+90 212 549 52 49
ACİL DURUM EYLEM PLANI

28339 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Madde 11 gereğince İşveren; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

İşyerine özgü olarak yapılan Acil durum planı işyeri tehlike sınıfına göre;

a) Çok Tehlikeli işyerlerinde en geç 2 yıl

b) Tehlikeli işyerlerinde en geç 4 yıl

c) Az Tehlikeli işyerlerinde en geç 6 yıl

içinde veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenmesi gerekmektedir.

 

Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde iş güvenliği profesyonelleri tarafından, işletmelere özel, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak acil durum eylem planı hazırlanmaktadır.