+90 212 549 52 49
+90 212 549 52 49
ACİL DURUM EĞİTİMİ

26735 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile 28681 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında işveren; işyerinde tehlike sınıfına göre,

a) Az tehlikeli sınıf: 50 çalışandan en az 1 kişi

b) Tehlikeli sınıf: 40 çalışandan en az 1 kişi

c)Çok tehlikeli sınıf: 30 çalışandan en az 1 kişi

olacak şekilde Arama, Kurtarma, Tahliye, Yangınla Mücadele konuları içerikli özel eğitimleri acil durum ekiplerine aldırması gerekmektedir.

 

Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde iş güvenliği profesyonelleri tarafından acil bir durumda Yangınla Mücadele, Arama, Kurtarma, Tahliye, Koruma, Haberleşme hakkında eğitim verilmektedir.