+90 212 549 52 49
+90 212 549 52 49
İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

 

İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

25134 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4857 Sayılı İş Kanunu ve 26200 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlara dayanarak işveren, işletmenin uygun usuller üzerinden tanzim edilmiş dokümantasyonların hazırlanmasından sorumludur.

Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde yetkili İş Hukuku Avukatları tarafından işletmelere ‘’Yasal Uygunluk Denetim Hizmetleri’’, ‘’iş hukuku oluşturan kanunlarda ilgili hukuki desteğin verilmesi’’, ‘’Personellerin özlük dosyalarının incelenmesiyle görülen eksikliklerin tespiti ve raporlanması’’ ile ilgili işletmeye ve işverenlere sürekli destek verilmektedir.