+90 212 549 52 49
+90 212 549 52 49

İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

  İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI 25134 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4857 Sayılı İş Kanunu ve 26200 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlara dayanarak işveren, işletmenin uygun usuller üzerinden tanzim edilmiş dokümantasyonların hazırlanmasından sorumludur. Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde yetkili İş Hukuku …

ISO 45OO1 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO (International Organisation for Standardization) tarafından Mart 2018’de yayımlanan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı, işletmelerin çalışma ortamındaki risklerin önlenmesi veya azaltılması, daha güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları yaratmaları ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının azaltılması ile gelebilecek mali ve idari yüklerin azaltılması konusunda bir yönetim sistemi kurulmasının sağlanmasıdır. Danışmanlık süreci boyunca; Mevcut Durum …