+90 212 549 52 49
+90 212 549 52 49

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında işverenler, çalışanlarına yüksekte oluşabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yolları ile güvenli çalışma yöntemleri konularında uygulamalı eğitimi aldırması gereklidir.   Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde iş güvenliği profesyonelleri tarafından ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak, …

YANGIN TAHLİYE VE TATBİKATI

26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında, tüm işletmeler tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakılmaksızın en az yılda bir defa çalışanlarına yangın eğitimi aldırması ve acil durum tahliye tatbikatı yaptırması gereklidir.   Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde iş güvenliği profesyonelleri tarafından temel yangın eğitimi verilmektedir ve acil durum tahliye …

ACİL DURUM EĞİTİMİ

26735 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile 28681 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında işveren; işyerinde tehlike sınıfına göre, a) Az tehlikeli sınıf: 50 çalışandan en az 1 kişi b) Tehlikeli sınıf: 40 çalışandan en az 1 kişi c)Çok tehlikeli sınıf: 30 çalışandan en az …

HİJYEN EĞİTİMİ

28698 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilen sektörlerde çalışan ve/veya çalışmak isteyen çalışanların zorunlu sahip olması zorunlu bir sertifikadır. Gıda üretim ve perakende iş yerleri.  Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.  İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri.  Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun …

SERTİFİKALI İLK YARDIM EĞİTİMİ

29429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İlkyardım Eğitimi Yönetmelik kapsamında, tüm işletmeler tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bağlı olarak;   a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulundurması zorunludur.   Toplamda 16 …

SERTİFİKALI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve   25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler, mevzuat kapsamında çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini vermek zorundadır. Modern Teknik Tıp OSGB  bünyesinde İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri tarafından Eğitimler; aşağıda belirtilen durumlar için planlanır, uygulanır ve bakanlık …