+90 212 549 52 49
+90 212 549 52 49

TOZ ÖLÇÜMÜ

6331 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 29958 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik kapsamında işveren, iş yerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma …

TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre çıkarılan 28743 sayılı “Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” ve 29958 sayılı “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkındaki Yönetmelikleri kapsamında “İşveren, iş yerinde bulunan, kullanılan veya herhengi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak …

TERMAL KONFOR ÖLÇÜMÜ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,  28710 Sayılı  İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik” kapsamında işveren; işyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek çalışma ortam sağlamakla yükümlüdür. Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde iş güvenliği profesyonelleri tarafından Termal Konfor Ölçümlerini yapılmaktadır

VOC ÖLÇÜMÜ

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu , 28733 sayılı “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik , 29958 sayılı “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkındaki Yönetmelikleri kapsamında “İşveren, iş yerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı …

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

  6331 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 29958  Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik kapsamında işveren, iş yerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla …

HAVALANDIRMA TESİSATI PERİYODİK KONTROLÜ

6331 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. Maddesi gereği işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.   Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde iş güvenliği profesyonelleri tarafından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik …

YANGIN TESİSATI UYGUNLUK BELGESİ

6331 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. Maddesi gereği işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.   Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde iş güvenliği profesyonelleri tarafından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları …

TOPRAKLAMA VE PARATONER ÖLÇÜMÜ

6331 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. Maddesi gereği işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.   Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde iş güvenliği profesyonelleri tarafından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları …

ELEKTRİK TESİSATI PERİYODİK KONTROLÜ

  6331 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. Maddesi gereği işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.   Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde iş güvenliği profesyonelleri tarafından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik …

BASIÇLI KAP PERİYODİK KONTROLÜ

6331 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. Maddesi gereği işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.   Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde iş güvenliği profesyonelleri tarafından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları …