+90 212 549 52 49
+90 212 549 52 49
TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre çıkarılan 28743 sayılı “Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” ve 29958 sayılı “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkındaki Yönetmelikleri kapsamında “İşveren, iş yerinde bulunan, kullanılan veya herhengi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, yeterlilik belgesine haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.” Buna göre işverenler, iş yerindeki çalışma ortam koşullarına göre İşyeri Tüm Vücut/el Kol Titreşim Maruziyet Ölçümlerini yaptırmak zorundadır.

 

Modern Teknik Tıp OSGB bünyesinde iş güvenliği profesyonelleri tarafından Tüm Vücut/El Kol Titreşim Maruziyet Ölçümlerini yapılmaktadır.