YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

 Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir,

 Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir,

 Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir,

 Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları (baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vs.) bilir,

 Yüksekte çalışma ekipmanlarını (merdiven, iskele, vinç, platform vs.) bilir,

 Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları (emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina vs.)bilir,

 Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir. Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir,

 Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir,

 İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma konularını bilir,

 Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir,

 Mobil yükselebilen platformları bilir,

 Kaldırma ekipmanlarını bilir,

 Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir,

 Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir,

 Ankraj noktalarını ve ankrajların nerelerde kullanılması gerektiğini bilir,

 Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir,

 Güvenli ortam oluşturmayı bilir,

 Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir,

 Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır,

 Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar,

 Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar,

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yüksekte çalışma eğitimi verebilir,

 28876 sayılı yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir,

 28876 sayılı yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir,

 28695 sayılı yönetmelik gereği kişisel koruyucu donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir,

 Yüksekte çalışma eğitimi sonunda katılım belgesi verir.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ
BİZDEN HABERLER