İŞ YERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İŞ YERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

“İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”ne ve ilgili yönetmeliklere göre iş yerlerinde termal konfor ve fiziki şartlar açısından uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir. İşveren, çalışam ortamında yapılan işten ortaya çıkan, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları tespit etmek ve önleyebilmek için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür.

Modern Teknik Tıp OSGB Uzmanları, firmanızdaki gerekli tüm ölçümleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapmakta ve sonuçlarını değerlendirerek rapor haline getirmektedir.

Başlıca iç ortam ölçüm konularımız;

İç Gürültü Ölçümü

Gürültü Maruziyet Ölçümü

Titreşim Ölçümü

Titreşim Maruziyet Ölçümü

Aydınlatma Ölçümü

Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü

Ortamda Gaz Ölçümü

Ortamda Gaz Maruziyet Ölçümü

Ortam Havası Ölçümü

Ortam Havası Maruziyet Ölçümü

Ortamda Uçucu Organik Bileşen Ölçümü

Ortamda Uçucu Organik Bileşen Maruziyet Ölçümü

Ortamda Partikül Madde Ölçümü

Ortamda Partikül Madde Maruziyet Ölçümü

Ortamda Ağır Metal Ölçümü

Elektromanyetik Alan Ölçümü

İŞ YERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ
BİZDEN HABERLER