İLK YARDIM EĞİTİMLERİ

İLK YARDIM EĞİTİMLERİ

18.06.2013 Tarihli ve 28681 sayılı İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için bir, ilgili mevzuata göre çok tehlikeli kapsamında bulunan işyerlerinde, her 10 personel için bir olmak üzere, en az “Temel İlkyardım Eğitimi” alınması zorunludur.

Genel İlkyardım Bilgileri;


Hasta / yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi

Temel yaşam desteği

Kanamalarda ilk yardım

Yaralanmalarda ilk yardım

Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım

Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım

Bilinç bozukluklarında ilk yardım

Zehirlenmelerde ilk yardım

Hayvan ısırmalarında ilk yardım

Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım

Boğulmalarda ilk yardım

Hasta / yaralı taşıma teknikleri

İLK YARDIM EĞİTİMLERİ
BİZDEN HABERLER