İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK SAĞLIK RAPORLARI

İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK SAĞLIK RAPORLARI

Modern Teknik Tıp Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak konusunda uzman iş yeri hekimlerimiz ile işe giriş sağlık raporu ve çalışanlarınıza periyodik muayene hizmeti vermekteyiz.

Çalışanlara hangi hallerde sağlık muayeneleri yapılır?

İşe girişlerde,

İş değişikliğinde,

İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde,

İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayeneleri yapılır.

İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK SAĞLIK RAPORLARI
BİZDEN HABERLER