İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

İş yeri Hekimliği

İşveren mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışan sayısına göre ve tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık personeli bulundurmakla yükümlüdür.

Modern Teknik Tıp Ortak Sağlık Güvenlik Birimi; her biri konusunda tecrübeli uzman iş yeri hekimlerimiz ve diğer sağlık personellerimizle çalışanların daha güvenli bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunulması için, iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermektedirler;

İşyeri hekimliği hizmetlerimiz;

İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,

Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek,

Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,

İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,

İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak,

İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,

İş yerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak,

İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,

Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,

Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,

İş yerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek,

Yıllık çalışma planı hazırlamak.

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

İlgili kanun ve yönetmelikler gereği sağlık personelinin yapacağı çalışmalar ;

Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak,

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,

Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,

İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde iş yeri hekimi ile birlikte çalışmak,

Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,

İş yeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde iş yeri hekimiyle birlikte çalışmak,

İş yerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak,

İş yeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

Şeklinde sıralanabilir.

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
BİZDEN HABERLER